Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật

Vào hồi 18 giờ 15 phút, ngày 02/02/2019, tại khoảnh 08, Tiểu khu 615, phân khu Dịch vụ – Hành chính thuộc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Tổ tuần tra Trạm Kiểm lâm Số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện 01 chiếc thuyền làm bằng sắt được thu dấu trong lùm cây bên khe suối. Qua kiểm tra, bên trong chiếc thuyền có chứa 01 cây vợt làm bằng tre, dài 3,07 m, có gắn dây dẫn điện. Mở rộng kiểm tra, Tổ công tác phát hiện thêm 01 kích điện, có vỏ làm bằng gỗ, đã cũ. Xác định số tang vật, phương tiện nói trên được đưa vào rừng VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để đánh bắt động vật thủy sinh trái phép, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản và ra Quyết định tạm giữ đối với số tang vật, phương tiện nói trên.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm hoặc ai là chủ của số tang vật, phương tiện nói trên đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để trình báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng (ngày 13/02/2019), nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Translate by Google »