Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật

Vào hồi 13 giờ 15 phút, ngày 19/6/2019, tại khu vực Hung Nha, thuộc khoảnh 12, Tiểu khu 610, lâm phận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Tổ công tác của Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện một 01 đối tượng đang cầm trên tay 01 bao lác màu trắng. Phát hiện thấy Tổ tuần tra, đối tượng liền vứt lại bao lác và bỏ chạy. Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi nhưng do địa hình hiểm trở nên không bắt giữ được đối tượng. Qua kiểm tra, trong bao lác do đối tượng bỏ chạy để lại có chứa 02 cá thể Cầy Vòi mốc (Paguma larvata), đều còn sống và đều bị thương chi trái trước, trong đó: cá thể thứ nhất có trọng lượng 1,7 kg, cá thể thứ hai có trọng lượng 1,8 kg. Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản, ra Quyết định tạm giữ và chuyển giao toàn bộ số tang vật nói trên cho Trung tâm CHBT&PT Sinh vật để cứu hộ, chăm sóc kịp thời.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm hoặc ai là chủ của số tang vật nói trên đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để trình báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo (ngày 28/6/2019), nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Translate by Google »