Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 05/5/2020, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực thuộc khoảnh 8, Tiểu khu 619, lâm phận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, nằm trên địa giới hành chính xã Phúc Trạch tiếp giáp với xã Xuân Trạch, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Khe Gát thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện 05 đối tượng đang gùi 03 bao lác đi từ trong rừng đặc dụng đi ra. Phát hiện thấy tổ tuần tra, các đối tượng liền bỏ chạy. Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi nhưng do địa hình hiểm trở nên không bắt giữ được các đối tượng. Qua kiểm tra thực tế, trong 03 bao lác do các đối tượng bỏ chạy để lại có chứa tổng cộng 65 kg Lan Thủy thiên hường (Dendrobium amabile) và 02 con dao tông bằng kim loại. Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản, ra Quyết định tạm giữ và chuyển giao số tang vật là Phong lan nói trên cho Trung tâm CHBT&PT Sinh vật để cứu hộ, chăm sóc kịp thời.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Nghị định số 115/2013/NĐ-CP 03/10/2013 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; Nghị định số 31/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP; Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm hoặc ai là chủ của số tang vật nói trên đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để trình báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo (ngày 14/5/2020), nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Translate by Google »