Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật

Vào hồi 12 giờ 20 phút, ngày 07/10/2020, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực thuộc khoảnh 3, Tiểu khu 615A, lâm phận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, nằm trên địa giới hành chính thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện 01 đối tượng mang 01 túi du lịch màu đen có dấu hiệu nghi vấn. Khi phát hiện thấy Tổ tuần tra, đối tượng liền vứt lại túi xách rồi bỏ chạy. Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi nhưng không bắt giữ được đối tượng. Qua kiểm tra, trong túi xách do để lại có chứa 01 cá thể Cầy Vòi mốc (Paguma larvata) – Nhóm IIB có trọng lượng 06 kg, còn sống, bị cụt chi phải trước. Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản, ra Quyết định tạm giữ và chuyển giao cá thể Cầy Vòi mốc nói trên cho Trung tâm CHBT&PT Sinh vật để cứu hộ, chăm sóc kịp thời.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Nghị định số 115/2013/NĐ-CP 03/10/2013 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; Nghị định số 31/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm hoặc ai là chủ của tang vật nói trên đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để trình báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Translate by Google »