Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật

Vào hồi 22 giờ 15 phút, ngày 13/01/2021, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực Km 11, đường tỉnh 562 (đường 20), nằm trên địa giới hành chính xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tổ tuần tra của Tổ Kiểm lâm Cơ động số 1 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện 05 kg xương, da, thịt Lợn rừng (Sus scrofa) được đựng trong 01 túi ni lông màu vàng và được cất giấu trong bụi cây bên vệ đường. Xác định số xương, da, thịt Lợn rừng nói trên không có nguồn gốc hợp pháp, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản, ra Quyết định tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm hoặc ai là chủ của lâm sản nói trên đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để trình báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo (ngày 23/01/2020), nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Translate by Google »