Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật

Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 06/5/2018, tại khu vực Km 23, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Tổ công tác của Trạm Kiểm lâm Số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện một 02 đối tượng đang mang 02 bao lác màu xanh. Phát hiện thấy Tổ tuần tra, các đối tượng liền vứt lại hai bao lác và bỏ chạy lên rừng. Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi nhưng do địa hình hiểm trở nên không bắt giữ được các đối tượng. Qua kiểm tra, trong các bao lác do các đối tượng bỏ chạy để lại lần lượt có chứa 25 kg Phong lan Thủy thiên hường (Dendrobium amabile) và 01 con dao tông lưỡi sắt, cán gỗ, đã cũ. Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản, ra Quyết định tạm giữ và chuyển giao toàn bộ số tang vật là Phong lan cho Trung tâm CHBT&PT Sinh vật để cứu hộ, chăm sóc kịp thời.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm hoặc ai là chủ của số tang vật nói trên đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để trình báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Translate by Google »