Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật

Vào hồi 06 giờ 30 phút, ngày 29/5/2018, tại khu vực thuộc khoảnh 01, Tiểu khu 629, lâm phận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Tổ công tác của Trạm Kiểm lâm Km 37 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện một 01 đối tượng đang mang một bao lác đi từ trong rừng ra. Phát hiện thấy Tổ tuần tra, đối tượng liền vứt lại bao lác rồi bỏ chạy. Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi nhưng không bắt giữ được đối tượng. Qua kiểm tra, trong bao lác do đối tượng bỏ chạy để lại có chứa 13 kg Phong lan Thủy tiên hường (Dendrobium amabile). Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản, ra Quyết định tạm giữ và chuyển giao toàn bộ số Phong lan nói trên cho Trung tâm CHBT&PT Sinh vật để cứu hộ, chăm sóc kịp thời.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm hoặc ai là chủ của số tang vật nói trên đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để trình báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Translate by Google »