Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật, phương tiện (lần 2)

Vào hồi 0 giờ 30 phút, ngày 06/6/2019, tại khu vực suối nước Moọc, thuộc khoảnh 01, Tiểu khu 620, lâm phận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện 02 đối tượng đang chèo thuyền đánh bắt động vật thủy sinh. Tổ tuần tra tiến hành triển khai lực lượng vây bắt. Khi áp sát thuyền và yêu cầu kiểm tra, các đối tượng liền nhảy xuống nước, bơi vào bờ và bỏ chạy lên rừng. Do địa hình sông suối, rừng núi hiểm trở nên Tổ tuần tra không bắt được các đối tượng. Qua kiểm tra, tang vật, phương tiện do các đối tượng bỏ chạy để lại gồm: 01 thuyền sắt, sơn màu đỏ, đã cũ, dài 5,7 m, rộng 0,8 m, trong thuyền có chứa 01 bộ xung điện tự chế đã cũ và 01 bình ắc quy hiệu SAKURA 12V-120Ah. Xác định số tang vật, phương tiện nói trên được mang vào lâm phận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để đánh bắt động vật thủy sinh trái phép, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản và ra Quyết định tạm giữ đối với toàn bộ số tang vật, phương tiện nói trên.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thủy sản, Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10//2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm hoặc ai là chủ của số tang vật, phương tiện nói trên đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để trình báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng (ngày 15/6/2019) và niêm yết công khai, nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Translate by Google »