Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tiếp nhận 01 cá thể Cu li nhỏ nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Ngày 15/11/2022, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp nhận 01 cá thể Cu li nhỏ từ Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Theo Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn cho biết, cá thể Cu li nhỏ được một người dân trên địa bàn bắt gặp trong vườn nhà nên đã trình báo để giao cho cơ quan Kiểm lâm. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể Cu li nhỏ có trọng lượng 0,3 kg, sức khỏe yếu, bị cụt chi trước bên trái.

A group of men standing next to a car

Description automatically generated

Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn bàn giao cá thể Cu li nhỏ cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật

Cu li nhỏ có tên khoa học Nycticebus pygmaeus, họ cu li Loricidae, bộ linh trưởng Primates, thuộc nhóm IB danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Nghị định số 06/NĐ/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Thủ tướng chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, được bổ sung, sửa đổi tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ./.

Huyền Sương

Translate by Google »