Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tiếp nhận 01 cá thể Rùa Sa nhân nguy cấp, quý, hiếm để cứu hộ

Ngày 01/01/2024, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiếp nhận 01 cá thể Rùa Sa nhân (Cuora Mouhotii) để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể Rùa Sa nhân được anh Nguyễn Đức làm việc tại Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình giao nộp. Anh Đức cho biết, sáng ngày 01/01/2024, anh và đồng nghiệp đi làm tình cờ gặp 01 cá thể Rùa Sa nhân trên đường Nguyễn Bính, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới. Sau đó, anh đã đưa đến Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể Rùa Sa nhân có trọng lượng 0,6 kg, sức khỏe bình thường.

Rùa Sa nhân là động vật rừng nằm trong danh mục những loài nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp./.

Huyền Sương

Translate by Google »