Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tiếp nhận cá thể động vật hoang dã quý hiếm để cứu hộ

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 02 cá thể động vật hoang dã từ  Đội  Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường -Công an Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.

02 cá thể được tiếp nhận bao gồm 01 cá thể Khỉ mốc và 01 cá thể khỉ vàng. Trong đó cá thể khỉ mốc (Macaca assamensis) có trọng 1,5 kg  được ông Hoàng Văn Phúc trú tại Tổ dân phố Diêm Bắc 2, Phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tự nguyện giao nộp cho Đội  Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường – Công an Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình . Ông Hoàng Văn Phúc đã nuôi cá thể này trong thời gian khá dài, tuy nhiên  được sự tuyên truyền, giải thích, vận động của các cán bộ công an ông Phúc đã tự nguyện giao nộp cá thể này để thả về môi trường tự nhiên.

A person holding a cage with a squirrel in the back of a truck

Description automatically generated

Cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta) có trọng lượng 04 kg được Đội  Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường – Công an Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật để tiến hành chăm sóc cứu hộ. Cá thể này ông Nguyễn Văn Minh trú tại Thôn Tân Sơn, Xã Đức Ninh , Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình nuôi nhốt trong thời gian dài, tuy nhiên được các cán bộ Công an truyền, giải thích, vận ông Minh đã nhận thấy việc nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm là trái pháp luật và tự nguyện giao nộp cá thể này để cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên.

A person and a monkey in a cage

Description automatically generated

Cả hai cá thể được tiếp nhận là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Ngọc Kiên

Translate by Google »