Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tiếp nhận động vật hoang dã quý hiếm để cứu hộ

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 01 cá thể khỉ mặt đỏ từ Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.

Cá thể khỉ mặt đỏ được ông Phạm Hồng Sơn trú tại thôn Minh Cầm Trang, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa. Ông Phạm Hồng Sơn đã nuôi cá thể khỉ này trong thời gian dài, từ lúc cá thể này còn nhỏ. Tuy nhiên qua quá trình tìm hiểu thông tin, ông Sơn đã nhận thức được việc nuôi nhốt động vật hoang dã là trái với quy định của pháp luật, vì vậy ông đã chủ động giao nộp cho Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa. Tại thời điểm tiếp nhận cá thể khỉ có trọng lượng 07 kg, bị suy giảm nghiêm trọng tập tính hoang dã. Do đã bị nuôi nhốt trong thời gian dài nên việc phục hồi tập tính hoang dã cho cá thể này rất khó khăn.

A group of people standing next to a car with a monkey in the back

Description automatically generated

Khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca arctoides là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp.

Hiện tại cá thể này đang được chăm sóc, cứu hộ để thả về môi trường tự nhiên khi đáp ứng đủ điều kiện.

Ngọc Kiên

Translate by Google »