Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tiếp nhận động vật hoang dã quý hiếm để cứu hộ

Ngày 02 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bố Trạch tiếp nhận 01 cá thể khỉ vàng để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.

Cá thể khỉ vàng có trọng lượng 8,0 kg được ông Nguyễn Ly trú tại thôn Thanh Bình 2, xã Hương Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nuôi từ lúc còn nhỏ. Được các cán bộ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Bố Trạch và cán bộ địa phương tuyên truyền, giải thích việc nuôi nhốt động vật hoang dã là trái với quy định của pháp luật, ông Nguyễn Ly đã tự nguyện bàn giao cá thể khỉ nói trên để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên. Tại thời điểm tiếp nhận cá thể khỉ đã bị suy giảm tập tính hoang dã. Hiện tại, cá thể khỉ vàng đang được chăm sóc, cứu hộ nhằm phục hồi sức khỏe và tập tính hoang dã.

A group of men standing next to a cage

Description automatically generated

Khỉ vàng (Macaca mulatta) thuộc danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp./.

Hải Nguyên

Translate by Google »