Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tiếp nhận mẫu vật để làm tiêu bản và thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Tháng 2 năm 2017, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã chuyển giao tạm thời 1 cá thể Cầy vòi hương Paradoxurus hermaphroditus cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật để cứu hộ. Đây là một trong số các vật chứng vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” xảy ra ngày 16/02/2017, tại khu vực hung Chuổng, bản Ón, nằm trên địa giới hành chính xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa do Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa xử lý theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra – xử lý và hoàn tất công tác cứu hộ, ngày 13/6/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa đã ra quyết định chuyển giao chính thức cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật cá thể Cầy vòi hương Paradoxurus hermaphroditus này để thả về môi trường tự nhiên và 02 mẫu xác chết để làm tiêu bản gồm: 01 xác Voọc chà vá chân nâu Pygathrix nemaeus, trọng lượng 06 kg và 01 xác Voọc hà tĩnh Trachypithecus hatinhensis, trọng lượng 05 kg. Đây là 02 mẫu động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB Nghị định số 32/2006/NĐ-CP và là mẫu vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Chiều ngày 13/6/2017, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật đã tổ chức thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đối với cá thể Cầy vòi hương nói trên. Tham gia chứng kiến có đại diện Công an huyện Minh Hóa, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Minh Hóa và Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng./.

Ngọc Kiên

Translate by Google »