Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tiếp nhận thú Linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên

Ngày 14 tháng 04 năm 2018, các cán bộ kiểm lâm Trạm Kiểm lâm Khe Gát đã vận động người dân địa phương giao nộp được 01 cá thể thú Linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 14/4/2018, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 01 cá thể Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) từ ông Đặng Ngọc Thịnh trú tại thôn 3 Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước sự chứng kiến của Trạm Kiểm lâm Khe Gát và đại diện chính quyền địa phương. Tại thời điểm tiếp nhận cá thể Cu li có trọng lượng 0,2 kg.

A small animal in a cage

Description automatically generated

Cu li nhỏ là là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đồng thời là loài nằm trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Theo quy định của pháp luật, những hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ loài này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, vào tháng 8 năm 2017 ông Đặng Ngọc Thịnh cũng đã tự nguyện giao nộp 01 cá thể culi nhỏ cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Hành động của ông Đặng Ngọc Thịnh đã và đang góp phần quan trọng vào việc bảo tồn các loài thú linh trưởng ở Việt Nam nói chung và Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng./.

 Ngọc Kiên

Translate by Google »