Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tiếp nhận thú Linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên

Ngày 01 tháng 03 năm 2019, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 01 cá thể Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) để chăm sóc, cứu hộ.

Ông Nguyễn Anh Trang trú tại thôn Thanh Hưng 2, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện giao nộp 01 cá thể Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Cu li nhỏ là loài thú linh trưởng nhỏ nhất trong các loài thú linh trưởng hiện có của Việt Nam (chúng có trọng lượng tối đa không quá 0,4 kg). Đây là loài động vật hoang dã rất hiền lành và khá chậm chạp vào ban ngày nên chúng thường bị người dân địa phương bắt nuôi làm vật cảnh. Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Cu li nhỏ là oài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB (nhóm nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại) quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đồng thời là loài nằm trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Những hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ loài này như săn bắn, bẫy bắt, nuôi nhốt trái phép…sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

An animal on a tree branch

Description automatically generatedCá thể Cu li nhỏ được Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc, cứu hộ

Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, vận động được tăng cường nên nhận thức của người dân địa phương được nâng cao, nhiều người dân đã tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật để thả về môi trường tự nhiên. Điều này đã góp phần rất tích cực vào việc bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và bảo vệ thú linh trưởng nói riêng tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng./.

Translate by Google »