Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Vận động người dân giao nộp thú Linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên

Ngày 02/8/2017, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 01 cá thể Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) có trọng lượng 0,2 kg trước sự chứng kiến của Trạm Kiểm lâm Khe Gát và đại diện chính quyền địa phương. Cá thể Cu li nhỏ  này được anh Đặng Ngọc Thịnh trú tại thôn 3 Khe Gát , xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bắt vào ngày 01/8/2017 khi ông đi làm rẫy về. Tuy nhiên, được sự tuyên truyền, giải thích và vận động của các cán bộ Kiểm lâm Trạm Kiểm lâm Khe Gát, ông Thịnh đã tự nguyện giao nộp cá thể này cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Cu li nhỏ là là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đồng thời là loài nằm trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐCP của Chính phủ. Theo quy định của pháp luật, những hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ loài này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

A person holding a monkey on a stick

Description automatically generated Cá thể Cu li nhỏ được anh Đặng Ngọc Thịnh giao nộp cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật để cứu hộ

Hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của cán bộ Trạm Kiểm lâm Khe Gát là hành động rất kịp thời trong việc bảo tồn các loài động vật hoang dã nói chung và thú Linh trưởng nói riêng, tích cực góp phần thực hiện tốt Kế hoạch số 1146/ KH-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc triển khai hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam  và Công văn số 432/VQG ngày 17/7/2017 về việc triển khai hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng./.

Ngọc Kiên

Translate by Google »