Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng: Trồng cây xanh khuôn viên trường học thuộc các xã vùng đệm

Ngày 11 tháng 03 năm 2016, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triện Sinh vật thuộc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã tổ chức trồng cây xanh khuôn viên trường học cho học sinh, giáo viên tại 7 trường: Trung học cơ sở Sơn Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Thượng Hóa; các Trường PTDT Nội trú Bố Trạch, PTDT Bán trú TH và THCS Dân Hóa, TH và THCS Hưng Trạch thuộc vùng đệm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Mỗi trường học được hỗ trợ cấp từ 50 đến 70 cây giống bản địa các loại gồm Lim xanh, Huỷnh, Lát hoa, Huê mộc, Xà cừ. Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ  hợp tác với các trường tổ chức khoá tập huấn tích hợp giáo dục bảo tồn vào các môn học: Địa lý, sinh học lớp 6, 7, 8 và các hoạt động ngoại khoá, kỹ năng truyền thông cho học sinh.

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/acc89nh20trc3b4cc80ng20cc3a2y_1475553977.jpg

 

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và đóng góp tích cực của học sinh và giáo viên các trường học trong vùng đệm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng về bảo tồn tài nguyên  Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/acc89nh20trc3b4cc80ng20cc3a2y203_1475553977.jpg

BBT

 

Translate by Google »