Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: Thả động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên

Ngày 18 tháng 6 năm 2021 thả về môi trường tự nhiên nhiều loại động vật rừng nguy cấp quý, hiếm thuộc nhóm IIB/NĐ06/2019/NĐ-CP vào Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng sau một thời gian cứu hộ thành công.

A lizard on a rock by water

Description automatically generated

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả về môi trường tự nhiên 21 cá thể động vật rừng đủ hồ sơ, hoàn tất công tác cứu hộ, kiểm dịch đảm bảo đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và thích nghi với môi trường tự nhiên sau thời gian cứu hộ thành công, gồm: 05 cá thể Cầy vòi hương, 02 Khỉ Vàng, 02 Khỉ đuôi lợn, 02 Khỉ mặt đỏ, 01 Cầy vòi móc, 04 Rùa sa nhân, 01 Rùa núi vàng, 01 Rùa đất, 03 Rồng đất. Đây là 21 cá thể động vật đảm bảo có sức khỏe bình thường, đủ thời gian cách ly kiểm dịch, đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên. Khu vực được xác định thả là khu vực an toàn, phù hợp với sinh cảnh của từng loài, không có hoạt động của con người để tạo cơ hội cho động vật di chuyển đến nơi an toàn và đảm bảo an toàn cho con người trong trường hợp có loài hung dữ.

A monkey climbing a tree

Description automatically generated

Trước đó, những loài động vật trên có nguồn góc tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Hạt Kiểm lâm Minh Hóa, Hạt Kiểm lâm Bố Trạch, Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tự nguyện giao nộp.

Sau khi thả vào môi trường tự nhiên, những loài động vật trên cơ bản thích nghi, tự di chuyển tìm đến những vùng sinh cảnh phù hợp để sinh trưởng và phát triển, góp phần nâng cao tính đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng./.

 Lân Nguyễn

Translate by Google »