Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: Ứng dụng Công nghệ trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ có thể nói là một giải pháp quan trọng hàng đầu của mọi hoạt động trong đời sống xã hội và tiến trình phát triển. Nhận thức tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy Di sản thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, nhóm nghiên cứu của BQL Vườn đã tham gia đề xuất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, đặc biệt là đăng ký tham dự các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình tổ chức và đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã đạt được những thành quả ý nghĩa, từng bước thử nghiệm và ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên.  Nhóm nghiên cứu của BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã tham gia đề xuất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, đặc biệt là đăng ký tham dự các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình, đây là hội thi được tổ chức định kỳ 02 năm một lần với mục đích thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, làm cho khoa học công nghệ thực sự trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường.

Tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016-2017), nhóm nghiên cứu của BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã đạt được giải khuyến khích với giải pháp “Ứng dụng Công nghệ GIS và viễn thám xây dựng hệ thống phòng ngừa, cảnh báo thảm họa thiên tai và giám sát tài nguyên chạy trên hệ điều hành Windows, Android và IOS”. Đây là Hệ thống phân tích tổng hợp dựa trên công nghệ GIS và viễn thám được phân tích xử lý trên các phần mềm Argis 10x, ENVI, các dữ liệu thuộc tính được chuyển đổi định dạng sang *.cmf chạy bằng ứng dụng Carrymap trên hệ điều hành Android, Windows, iOS hiển thị trên điện thoại thông minh và định dạnh file *.kml, *.kmz hiển thị trên Google Earh. Hệ thống sử dụng phẩn mềm CarryMap để mở bản đồ số tương tác với các chức năng trên thiết bị (định vị GPS) giúp định vị, lưu tọa độ và chồng lên phần mềm google earth để xác định vị trí nhanh chóng, chính xác.

A screenshot of a map

Description automatically generated

Ứng dụng Công nghệ GIS và viễn thám là một lĩnh vực công nghệ cao rất có hiệu quả trong nhiều lĩnh đặc biệt là  xây dựng và cung cấp hạ tầng thông tin không gian khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời trong việc giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Trước đó, tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VI (2015-2016), nhóm nghiên cứu của BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cũng đã đạt được giải ba với giải pháp “Atlas điện tử Phong Nha – Kẻ Bàng” và được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo năm 2016.

Với các thành tích và kết quả đã đạt được trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hy vọng rằng hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian tới sẽ góp phần không nhỏ vào việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý, bảo tồn và khai thác một cách có hiệu quả các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng./.

Mai Thùy

Translate by Google »