Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Điểm - Tuyến du lịch

Động Thiên Đường (tour hàng ngày)

Động Thiên Đường - Paradise Cave, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Phong Nha - Kỳ quan đệ nhất động (tour hàng ngày)

Khu Du Lịch Sinh Thái Phong Nha Kẻ Bàng - Động Nước